Ocean Almond som la primera empresa espanyola que ha adquirit un atomitzador de la marca italiana CIMA. Una gran inversió per oferir un resultat encara més òptim a la nostra producció a través d’una major cobertura del tractament dels arbres, i sempre tenint en compte el nostre objectiu: oferir la màxima qualitat del producte.

El resultat és un consum menor de producte fitosanitari i de contaminació de l’entorn.

L’atomitzador té capçals orientables i difusors d’aire intercanviables per tal d’adaptar el tractament a la forma i a les dimensions de l’arbre. Per tant, serveix per a ametllers joves o de plantacions intensives, de grandària menor i també per a ametllers madurs de fins a 7 o 8 metres d’alçada.

Altres beneficis d’aquest atomitzador serien l’efecte Venturi (fort corrent d’aire que genera un ventilador centrífug per polvoritzar el líquid del tractament) i que es necessiti menys quantitat d’aigua per tractar la mateixa superfície de cultiu. S’obtenen, per tant, gotes de menys grandària i més uniformes que amb els atomitzadors de ventiladors axials convencionals.