La producció d’ametlla 2015/16 serà un 5% superior a la de la temporada passada i un 14% més que la mitjana dels últims cinc anys.

La Taula Nacional de Fruita Seca, integrada per les organitzacions agràries ASAJA, COAG i UPA, Cooperatives Agroalimentàries d’Espanya i l’Associació Espanyola d’Organitzacions de Productors de Fruita Seca i Garrofes (AEOFRUSE), ha realitzat l’estimació de producció d’ametlla, que ha donat com a resultat una previsió de 51.643 tones d’ametlla gra. Adjuntem nota de premsa amb el detall per regions:

http://www.descalmendra.com/noticia-31/estimación-cosecha-españa-2015.aspx